top of page
Genç Flütçü

Yan Flüt Atölyesi

Flüt, yanlamasına çalınan, metalden ya da tahtadan yapılabilen bir üflemeli çalgıdır. Flüt ailesinin en yaygın türüdür, orkestralarda ve bandolarda sıkça kullanılır.

whatsapp_logo.png
bottom of page